آتش سوزی پتروشیمی تا شعاع ۲۰۰ متری هوا را گرمتر کرده است

شعاع زن قوی,09198738158,ردیاب شعاع زن,شعاع زن AKS,اکس, (فیلم)