آتش سوزی پتروشیمی تا شعاع ۲۰۰ متری هوا را گرمتر کرده است

ردیاب ری فایندر,09198738158,شعاع زن ray finders,ردیاب (فیلم)