آمریکایی ها در ایران بنزین تولید می‌کنند

پمپ بنزین ها و قطعات یدکی پمپ بنزین انواع خودرو تولیدی شبستری (shtcobooch) ( فیلم )