آمریکایی ها در ایران بنزین تولید می‌کنند

تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس