آموزش ساخت خنجر بتمن

تریلر فصل دوم بازی سریالی بتمن را ببینید ( کیلیپ )