آنتی بیوتیک موجب چاقی در کودکان می شود

آیا چربی باعث چاقی می شود؟