آیا روغن خراطین پوست را خشک میکند

ماسک مغذی برای پوست های خشک و خیلی خشک با عسل و کپسول روغن ماهی (ویدیو + توضیح) (فیلم)