اخبار پائولو دیبالا

اخبار کوتاه؛ رد کردن پیشنهاد 80 میلیون یورویی بارسا توسط دیبالا