اداره استاندارد 200 بسته فرهنگی بین دانش آموزان مناطق مرزی گنبدکاووس توزیع کرد

افتتاح 200 مسجد و مرکز فرهنگی برکت در مناطق محروم (فیلم)