اذان مغرب روز یکشنبه 23خرداد 95در ااهواز

صوت بنیامین بهادری «اذان صبح» را برای قهرمانان «پلاسکو» خواند