ارتش سوریه محموله اهدایی ترکیه برای داعش را مصادره کرد