اسامی قبول شدگان کنکور ریاضی 96 کدام دانشگاه بوده است

ریاضی-کنکور اسان است