استقبال رسمی رییس جمهور قرقیزستان از روحانی

دست ندادن رییس جمهور روحانی با رییس جمهور کره