استقبال ع مان از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

عربی صحبت کردن موگرینی در نشست سران اتحادیه عرب ( فیلم )