اسپنک برده توسط ارباب اپارات

حاج حیدر خمسه(کاش ارباب مارو هم بخره ) ( برده فروشی )