اعتراف بازیکن تیم ملی فوتبال چین درمورد بازی با ایران

معرفی تیم ملی فوتبال چین