اعتراف بازیکن تیم ملی فوتبال چین درمورد بازی با ایران