اعتراف بازیکن تیم ملی فوتبال چین درمورد بازی با ایران

تیم ملی فوتبال ایران