امریکا در صدد اعزام نیروی بیشتر به سوریه

واکنش باورنکردنی به اعزام سوریه (فیلم)