امنیت امروز کشور ناشی از عملکرد هوشمندانه نیروی قدس است رفاه طلبی محاسبه اشتباه؛ دلیل مواضع غلط برخی یانات

کلیپ آیت الله هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران مدرسه رفاه - تهیه شده در روابط عمومی بنیاد رفاه ( کیلیپ )

اخرین ویدیو ها