انشای طنز در یک اتوبوس شلوغ

انشای طنز تعطیلات خودرا چگونه گذراندید؟ (فیلم)