اولاند: از بازگشت تروریست ها به فرانسه و اروپا نگرانیم

فرانسوا اولاند : فرانسه آماده حمله هوایی به داعش است