اپارات توهین علی ضیا به مظلومی

فیلم توهین علی ضیا به مظلومی سرمربی استقلال بعد دربی 81