ایا والیبال ایران شانش صعود از المپیک دارد؟

خلاصه والیبال ایران ۳-۱ لهستان (صعود به المپیک)