ایا یاس خواننده معروف از دنیا رفته است

حضور یاس، خواننده رپ معروف در رسانه ملی! (فیلم)