ایرباس خودروی پرنده می‌سازد تصاویر

ایرباس نسل جدید هواپیمای مافوق صوت کنکورد را می سازد