بازداشت عاملان حملات مسلحانه آکتوبه

عاملان حمله به مدیران ایرفرانس بازداشت شدند