بازیکنان ورودی وخروجی استقلال سال 95 96

ماجرای چاقو کشی بازیکنان اسبق استقلال در هتل المپیک! (فیلم)