بازیگرانی که از پیوستن به جم تی وی پشیمان شدند

اشک‌های سوزناک پدر و مادر آتنا در غم فراق فرزند ( کیلیپ )