بازیگرانی که از پیوستن به جم تی وی پشیمان شدند

تروریست ها چگونه وارد مجلس شدند و چگونه کشته شدند؟ (فیلم)