باز پخش افتتاحیه یورو 2016

فرانسه 2 - رومانی 1 افتتاحیه یورو 2016