برنامه دید در شب باسحرقریشی

تیکه خنده دار برنامه دید در شب.. :))