برنده انتخابات آمریکا

لحظه رای دادن رهبر انقلاب در انتخابات1396 ( کیلیپ )