برنده انتخابات امریکا

لحظه رای دادن رهبر انقلاب در انتخابات1396 ( کیلیپ )