بن یک میلیون تومانی سوادآموزی در روستاهای یزد توزیع می‌شود

مراحل تعمیر یک لاستیک 114 میلیون تومانی