بن یک میلیون تومانی سوادآموزی در روستاهای یزد توزیع می‌شود

تفاوت یک میکروفون 11 میلیون تومانی با 100 هزار تومانی! (فیلم)