تحقیقات پژوهشی با محوریت حوزه و دانشگاه در حوزه علمیه خراسان انجام می‌شود

تیزر پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران سال 96-97 (فیلم)