تذکر جدی پرسپولیس به حامی پوشاک باشگاه

تذکر جدی رهبری به روحانی در مورد مردم کردستان (فیلم)