تعطیلی مدارس کرمانشاه در 29 خرداد به دلیل گردوخاک

اعتراض بنده نسبت به تعطیلی مدارس ابتدایی:|