تعطیلی مدارس کرمانشاه در 29 خرداد به دلیل گردوخاک

از آب گرفتگی تا تعطیلی مدارس و فرودگاه