تعطیلی 29 خرداد کرمانشاه

رقص دیدنی دو دختر بر روی سقف ماشین در جشن پیروزی روحانی در 25 خرداد بلوار نوبهار کرمانشاه (فیلم)