تقدیر در دمای منفی ۶ روایتی سپید از بوکان ماموستا و جشنواره عمار

تقدیر از برگزیدگان بخش تیزر هفتمین جشنواره فیلم عمار