هزینه_۳۰_میلیارد_تومانی تله کابین گرگان به محیط زیست آسیب نمی‌زند

تله کابین گرگان به محیط زیست آسیب نمی‌زند