تمامی مدارس استان کرمانشاه به سیستم های گرمایش استاندارد مجهز هستند

پاورپوینت سیستم های گرمایش از کف (فیلم)