تم تولد 187 اد تی چن شبکه معرفی کانال های تلگرام

افشاگری بی‌سابقه کارشناس بی‌بی‌سی از حمایت سازمان جاسوسی ترکیه از «آمدنیوز» حقوق 8000 یورویی «روح‌الله زم» از «میت» ( فیلم )