تهدید ترکیه به انجام عملیات زمینی در عراق

تهدید باز هم تهدید فرماندهان داعش ب انفجار فرانسه-سوریه