تهدید ترکیه به انجام عملیات زمینی در عراق

کشتن عامل انتحاری در ترکیه قبل از انجام عملیات (فیلم)