تیتراژ وفا با صدای محمد اصفهانی صدایاب

وفا عاشق می شود 2 (میکس وفا 2012 با صدای امید)