تیتراژ پایانی زیرپای مادر

صوت علی زندوکیلی «آخرین رویا» را برای «زیرپای مادر» خواند ( کیلیپ )