ثروت بیل گیتس از مرز 90 میلیارد دلار گذشت

مردی که رکورد ثروت بیل گیتس را شکست! Top 10 farsi (فیلم)