جاقابلمه ای پیک نیک

خنده دارترین و جالب ترین سوتی های خامنه ای و روحانی و آخوندها و تلویزیون جمهوری اسلامی در خبرتوخبر (فیلم)