جایگاه مسلمانان در تولید علم

اهدای جایزه ترویج علم «چراغ» در شب باشکوه یلدا