جدا شدن فردیس از کرج مانع توسعه عمران شهری آن می‌شود

تیزر همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری