حریف اماراتی ذوب آهن مهاجم پیشین ساندرلند را جذب می‌کند