حریف اماراتی ذوب آهن مهاجم پیشین ساندرلند را جذب می‌کند

ذوب کردن آهن توسط مگنت (آهن ربا)