حریف اماراتی ذوب آهن مهاجم پیشین ساندرلند را جذب می‌کند

انفجار در ذوب آهن اصفهان