حضور جردن بروس در المپیک ریو

حواشی داغ المپیک ریو؛از پایان کار پینگ پنگ ایران تا تیراندازی مجدد در ریو