حضور جمعی از داوران بوکس کشور در گرگان

نظر رئیس کمیته داوران درباره عملکرد داوران ایرانی در مسابقات جهانی کشتی برزیل