حضور مهراوه شریفی نیا و آزیتا حاجیان در برنامه سه ستاره تصاویر آکا