حمایت یک جمهوری‌ خواه برجسته از کلینتون

یک مدل نما برجسته ( فیلم )