حمایت یک جمهوری‌ خواه برجسته از کلینتون

وقتی هیلاری کلینتون مچ بیل کلینتون را در حالی که به ایو (فیلم)